Η Εταιρεία μας

Το ταξίδι της Direct Way Promo ξεκίνησε το 1998… Η διανομή εντύπων είναι μία ενέργεια Direct Marketing, που έχει στόχο να προσελκύσει πελάτες και ενδιαφέρον ακόμα και 20 μέρες μετά το πέρας της ενέργειας με βάση εμπεριστατωμένων ερευνών αγοράς ανά το παγκόσμιο!

Σήμερα, η Direct Way Promo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής εντύπων στην Κύπρο καλύπτοντας περίπου το 75% της αγοράς!

Slide
Our Company

The journey of Direct Way Promo started in 1998… The distribution of leaflets is a Direct  Marketing action , which aims to attract customers and interest even 20 days after the end of the action based on thorough market research worldwide! 

Today, Direct Way Promo is the largest print distribution company in Cyprus, covering approximately 75% of the market!

The company has a team of 84 people, with offices located in every city of Cyprus, its own transport fleet of all types of vehicles, warehouses, brochures and in that way it keeps developing every day with proper organizational structures and specific procedures , providing each customer with a wide range of services.

Direct Way Promo has invested in specific technologies, which facilitate the monitoring and thus increase the productivity of each distributor but at the same time provide the opportunity for our customers to know in real time the exact points where their leaflets and flyers are being distributed.

From 1998 until today, Direct Way Promo has made more than  19,000 distributions , therefore knowing all the secrets of proper and effective organization for the productiveness of brochure distribution.

00

Years of Experience

0

Offices

00

Staff

00000000

Leaflets Distributed 2019

10reasons
10reasons
10 Reasons

to trust us !

  1. We have been in business since 1998 on a Pancyprian basis.
  2. We have offices, warehouses and permanent staff in all cities.
  3. We distribute 75% of all advertising leaflets in Cyprus.
  4. We provide customer control via GPS Personal Tracking.
  5. We have the possibility of nationwide coverage within 4 days!
  6. We plan all distribution actions on electronic maps.
  7. We use the latest census results of the Statistical Service.
  8. Customers are informed daily about the progress of the distribution.
  9. Every year we conduct market research on the efficiency of distributions and present the findings to our customers.
  10. We reduce the total cost since we also provide the possibility to customers outside the distribution to obtain design & printing services with the lowest market prices.
10reasons
10reasons